Akademik Personel

Prof.Dr.ARTAY YAĞCI
Artay YAĞCI
Prof.Dr.
Dekan
0(252) 211 1017- 1018- 5806- 5824
Prof.Dr.AZİZ BÜLBÜL
Aziz BÜLBÜL
Prof.Dr.
Dekan Yrd.
0(252) 211 5827
Doktor Öğretim ÜyesiŞAMİL SEFERGİL
Şamil SEFERGİL
Doktor Öğretim Üyesi
Dekan Yrd.
0(252) 211 5825
Prof.Dr.ÖMER UÇAR
Ömer UÇAR
Prof.Dr.
0(252) 211 5829
Doç.Dr.EMRAH ŞİMŞEK
Emrah ŞİMŞEK
Doç.Dr.
Doç.Dr.TUBA BÜLBÜL
Tuba BÜLBÜL
Doç.Dr.
0(252) 211 5828
Doktor Öğretim ÜyesiALİ SORUCU
Ali SORUCU
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5813
Doktor Öğretim ÜyesiKEMAL AKSOY
Kemal AKSOY
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5816
Doktor Öğretim ÜyesiMERT METİN
Mert METİN
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5820
Doktor Öğretim ÜyesiMURAT METLİ
Murat METLİ
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5817
Doktor Öğretim ÜyesiNECATİ EMRE GÜR
Necati Emre GÜR
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5821
Doktor Öğretim ÜyesiNİHAN AKGÜÇ ÇÖL
Nihan AKGÜÇ ÇÖL
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5834
Doktor Öğretim ÜyesiNURETTİN ÇANAKOĞLU
Nurettin ÇANAKOĞLU
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5830
Doktor Öğretim ÜyesiOSMAN BULUT
Osman BULUT
Doktor Öğretim Üyesi
Doktor Öğretim ÜyesiSEMİHA YALÇIN
Semiha YALÇIN
Doktor Öğretim Üyesi
0(252) 211 5835
Araş.Gör.Dr.SEYYİD SAİD SABANCI
Seyyid Said SABANCI
Araş.Gör.Dr.
0(252) 211 5837
Araştırma GörevlisiDOĞAN CAN HANEY
Doğan Can HANEY
Araştırma Görevlisi
>