İdari Personel

Hasan KOCABIYIK
Fakülte Sekreteri
İdari Amir
Nihal Altıntaş
Memur
Personel
Tülay PEKER
Bilgisayar İşletmeni
Öğrenci İşleri
Ömer KARA
Bilgisayar İşletmeni
İdari ve Mali İşler
Sezer BAŞER
Memur
Personel
Hasret ESENKAYA
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Öğrenci işleri
Sercan BALBAY
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Gökhan TAŞER
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Veri Hazırlama ve Kontrol işletmeni
Şahinder MENTEŞE
Teknisyen (Ş)
Özel Kalem
Levent BALIK
İdari Destek Görevlisi
İdari Destek Görevlisi
Ferhat GİRGİN
Hizmetli (Ş)
Şoför
Sabri YALÇIN
Hizmetli (Ş)
Memur
Mehmet TAVASLI
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Ahmet YAŞAR
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Savaş AKAN
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Perçin ŞİMŞEK
Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Sürekli işci
Hacer ESEN
Hizmetli
Sürekli işci
Rüştü KUŞCU
Hizmetli
Sürekli işci
>