Anatomi Anabilim Dalı

Anatomi canlı vücudunu şekillendiren organların normal şekil, yapı, tabii duruş ve komşu organlarla olan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner hekimlik eğitiminde işlenen normal anatomi, çalışma sahası olarak birden daha fazla evcil hayvanı ele aldığı ve bunları karşılaştırmalı olarak incelediği için karşılaştırmalı evcil hayvan anatomisidir ve anatomia comparativa veterinaria domestica adını alır.  
Anatomi bilgileri hastalığın teşhis ve tedavisi yanında koruyucu hekimlikte de önemlidir. Bu nedenle anatomi eğitiminin başlıca hedefi Veteriner Hekim adaylarına gerekli anatomik bilgileri vermektir.
 Bu amaca yönelik olarak fakültemiz müfredatının ilk iki eğitim döneminde yer alan "Anatomi I" ve "Anatomi II" dersleri dahilinde öğrencilere öncelikle genel bir anatomi terminolojisi verilmektedir. Evcil memeli ve kanatlı hayvanların sistematik anatomik özellikleri türler arasında karşılaştırmalı olarak anlatılmaktadır. Yine ilk dönemde  “Mesleki Terminoloji” dersinde veteriner hekimlik terminolojisi daha geniş anlatılıyor ve üçüncü sınıfın ikinci döneminde "Topografik Anatomi" dersi ile de sistematik anatomi bilgilerinin ışığı altında canlı vücudu birtakım bölgelere ayrılarak öğretilmektedir.
Özellikle klinik muayene ve girişimlerde öğrenciye canlı bir hayvan vücuduna yaklaşım mantığının, üç boyutlu algılama yeteneğinin ve anatomik oluşumların bir birileriyle ilişkileri hakkında bilgi verilmesi sağlanmakta ve klinik olaylara müdahale ederken hekimin bilmesi gereken temel anatomik bilgiler kazandırılmaktadır.

YOUTUBE LİNK
INSTAGRAM LİNK