Cerrahi Anabilim Dalı

Cerrahi Anabilim Dalı, hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında, yumuşak doku hastalıklarının medikal ve operatif yaklaşımlarında, Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar.
Veteriner Fakültesi öğrencileri cerrahi ile ilk olarak Dış Hastalıklarına Giriş dersi ile tanışır ve takiben Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Radyoloji, Genel Cerrahi, Özel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları ve Ayak Hastalıkları gibi mesleki zorunlu derslerle devam ederek cerrahi konularda veteriner hekiminin ihtiyacı olan temel bilgi ve birikime sahip olurlar.