Gıda Hijyeni Anabilim Dalı


İnsanların yaşamak, fiziksel ve mental gelişimlerini sağlamak için yeterli ve güvenilir gıdaya ulaşmaları gerekmektedir. Hayvansal gıdaların sağlıklı beslenmede önemli bir yer tuttuğu göz önünde bulundurulduğunda güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla veteriner hekimlere önemli görevler düşmektedir. Veteriner hekimler, uluslararası ve ulusal mevzuatla bir nevi gıda hekimi olarak görevlendirilmişlerdir. Gıda Hijyeni Anabilim Dalının temel etkinlik alanı hayvansal gıdaların çiftlikten sofraya tüm aşamalarda kaliteli, güvenli ve sağlıklı olarak üretilmesi ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Gıda Hijyeni Anabilim Dalının eğitim alanındaki görevi, gıda hijyeni ve kontrolü, et bilimi, hijyeni ve muayenesi, süt bilimi ve hijyeni, konularında, gerekli, güncel ve temel bilgileri teorik ve uygulamalı olarak lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencilere verebilmektir.
Araştırma alanındaki görevi ise gıda hijyeni, gıda mikrobiyolojisi, gıda kimyası, gıda biyokimyası, gıda kaynaklı bakteri genetiği, gıda güvenlik sistemleri, hijyen uygulamaları, gıda kaynaklı enfeksiyon ve intoksikasyonlar, gıda kaynaklı virüsler, gıda kaynaklı parazitler, gıdada bulunan organik ve inorganik kalıntılar, gıda kaynaklı taklit ve tağşişler konularında araştırmalar yürütülmektedir.