Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalımızda lisans ve lisansüstü düzeyde iç ve dış parazitlerin taksonomisi, biyolojisi, epidemiyolojisi, oluşturdukları hastalıkların teşhisi, tedavisi, koruma ve kontrol yöntemleri öğretilmektedir. Lisans öğrencileri parazitoloji bilimi ile ilk kez “Genel Parazitoloji ve Helmintoloji" dersi ile tanışır. Takiben  "Artropodoloji, Protozooloji dersleri verilir.