Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

   Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı hayvanların beslenmelerinde kullanılan yem ham maddeleri ile bunların hayvanlar tarafından değerlendirilmesi, çiftlik hayvanlarının beslenme programları ve hayvanlarda görülen beslenmeye bağlı hastalıklar ile ilgilenir.
         Öğrencilere ilk olarak hayvan türlerine göre besin maddelerinin metabolizması ve hayvan beslemede kullanılan yem maddeleri hakkında detaylı bilgi verilir. Teorik derslere paralel olarak besin maddelerinin laboratuvar analizleri ve yem maddelerinin tanıtımı ile ilgili uygulamalar gösterilir. Yem maddelerinin tanıtım uygulamaları çiftlik şartlarında gerçekleştirilir. Bu sayede öğrencilerin ruminant ve tek mideli hayvanların beslenme metabolizmalarını öğrenmeleri, yem maddelerinin özellikleri ve hayvan türlerine göre kullanımları hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Daha sonraki dönemlerde özel hayvan besleme derslerinde, hayvan türlerine göre besleme metotları hakkında bilgi verilir. Son yıl içerisinde çiftlik hayvanlarının beslenmeleri, öğrencilere uygulamalı olarak yaptırılır. Anabilim Dalımızda verilen derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretiminin yanı sıra uygulamalı faaliyetler de eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda, in vitro organ banyosu ve ekstraksiyon üniteleri bulunmaktadır.