Dekan mesajı

 
      Tarihin, kültürün, turizmin kesiştiği Milas, hayvancılık sektöründe de önemli bir merkez olup, Veteriner Hekimlik mesleği açısından avantajlı bir konumda bulunmaktadır. Muğla’nın % 68’i ormanlarla kaplıdır ve ülkemizde üretilen çam balının %90’ı Muğla’dan sağlanmaktadır. İlimizdeki kovan varlığı yaklaşık 1.000.000 civarındadır. Muğla 1484 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun kıyı şeridine sahiptir. Deniz kültür balıkçılığında Türkiye’nin en fazla üretim yapan ilidir. Su ürünleri üretim kapasitesinin büyük çoğunluğu Milas’a bağlı Güllük körfezinde yoğunlaşan kafes balıkçılığından sağlanmaktadır. Muğla’da bulunan büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığının yaklaşık yarısı Milas’ta bulunmaktadır. Hayvancılığın oldukça aktif olduğu Milas’ta kurulan Fakültemizde eğitim gören öğrenciler, hem çağdaş bir eğitim alma imkanlarına sahip olacak, hem de 1. sınıftan itibaren sektörle iç içe olma fırsatı bularak kendilerini en iyi şekilde veteriner hekimlik mesleğine hazırlayacaklardır.
      Fakültemiz 2017’de kurulmuş olup, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 40 öğrenci ile eğitime başlamıştır. Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri, Klinik Öncesi Bilimler, Klinik Bilimler, Gıda Hijyeni ve Teknolojisi ile Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümleri olmak üzere toplam 5 bölüm ve 23 Anabilim Dalı’nda lisans programı yürütülmektedir.
      Fakültemiz ders programları, Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği’nin (EAEVE) ve Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) standartlarına göre yapılmaktadır. Öğrencilerimizin Erasmus programlarıyla Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde, ayrıca yapılan ikili anlaşmalarla da Avrupa dışı ülke üniversitelerinde staj ve eğitim imkanları bulunmaktadır.
      Fakültemizi tercih eden öğrencilerimiz, Veteriner Hekimlik mesleğini en ideal program ve uygulamalarla öğrenecekler, bölgede uluslararası faaliyet gösteren sektörlerden burs ve staj imkanı bulabilecekler, mezun olduklarında hayatlarının her aşamasında Milas Veteriner Fakültesi’nden mezun olmanın avantajını yaşayacaklardır.
Sevgili öğrencilerimize eğitim öğretim hayatında başarılar diliyorum.
 
Dekan
Prof. Dr. Artay YAĞCI