Veteriner Hekimliği ve Deontoloji Ana bilim Dalı

Deontoloji Yunanca iki sözcükten oluşur. Bunlardan biri Deontos, diğeri Logos’dur. Deontos, görev, yükümlülük; logos, bilim anlamına gelir. Deontoloji ise görev-yükümlülük bilimi demektir. Bir mesleği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde bir mesleğe ait yazılı kurallar anlamında da kullanılmaktadır. Veteriner hekimliğinde deontoloji ise, veteriner hekimin mesleki uygulamaları sırasında uymak ve uygulamak zorunda olduğu kurallar bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anabilim Dalımız, veteriner hekim adaylarının, fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunu sağlayarak, veteriner hekimliği tarihi ve mevzuatına ilişkin konular ile etik ve deontolojik değerlerin tanınması, anlaşılması ve yorumlanması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Gelişen dünya şartlarına uygun, etik ve deontolojik bilinç düzeyine erişmiş veteriner hekimler yetiştirmek. Veteriner hekimliğin tarihsel gelişimi ilgili çalışmalar yaparak bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaktır.