Fizyoloji A.D.

Fizyoloji, canlı organizmadaki canlılık olaylarını ve bunların çeşitli işlevlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Veteriner lisans programı dahilinde Medikal Fizik, Fizyoloji I, Fizyoloji II, Hayvan Davranışları, Egzersiz Fizyolojisi, Hücre Fizyolojisi ve Rumen Fizyolojisi dersleri verilmektedir. Anabilim Dalımızda verilen derslerde görsel, işitsel ve konu anlatımlı teorik öğretiminin yanı sıra uygulamalı faaliyetler de eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Fizyoloji de teorik dersler genel fizyoloji, solunum, kan dolaşımı, böbrek fonksiyonları, sindirim ve sinir, hormonal ve üreme sistemleri ile ısı düzenlenmesi ve metabolizma ile ilgili konuları içerir. Fizyolojinin uygulama dersleri öğrencilerin teorik derste aldıkları bilgileri artıracak şekilde evcil hayvanlar ile laboratuvar hayvanları üzerinde yapılmaktadır. Anabilim Dalımızda, hematoloji, izole organ, EKG ve ekstraksiyon üniteleri bulunmaktadır.