Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı bünyesinde akademik kadro oluşturulmasına yönelik süreç devam etmektedir.
Veteriner Mikrobiyolojisi gerek veteriner hekimlik tarafından gerekse halk sağlığı açısından önemli yeri olan hayvan hastalıklarının teşhisi ve uygun antimikrobiyal tedavi seçenekleri ile sağaltımını gerçekleştiren kilit bir bilim dalıdır.
Anabilim dalı bünyesinde rutin laboratuvar hizmeti vermek (bakteriyolojik, serolojik, antibiyogram) bakteriyel hastalıkların teşhisine ve aşı geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak ve projeler üretmek üzere gerekli laboratuvar altyapısının en kısa sürede kurulması hedeflenmektedir.