VETERİNER HEKİMLİK

Veteriner Fakültesi’nde eğitim-öğretim süresi 5 yıl olup Veteriner Hekimliği programı (tek program) uygulanmaktadır.
 
Veteriner Fakültesi mezunlarına yüksek lisans düzeyinde "Veteriner Hekim" diploması verilir. Mezuniyet sonrasında isteyen Veteriner Hekimler Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Enstitüleri’nde doğrudan doktora yapılabilmekte veya spesifik bir dalda yüksek lisans eğitimine başvurulabilmektedir.
 
Fakültemiz kuruluşundan itibaren AKTS kredili eğitim sistemini kullanmaktadır.
Fakültemizde kredili eğitim sistemi ile öğrencilere daha çok ders seçme şansı tanınmış, mesleki eğitim yanı sıra sosyal ve kültürel içerikli derslere de yer verilerek öğrencilik yaşamı sonrasına hazırlanmaları hedeflenmiştir.
Fakültemizde IX. Ve X. Yarıyılda intörn eğitimi yapılmaktadır.
 
Veteriner hekim adayında olması gereken özellikler;
 • Hayvanlarla ilgilenmekten hoşlanan,
 • Görme, işitme duyuları ile el ve ayakları sağlam,
 • Fen bilimlerine özellikle biyolojiye ve kimyaya ilgi duyan,
 • Normalin üzerinde bir akademik yeteneğe sahip,
  Sorumluluk sahibi
 • İnceleme, araştırma merakı olan, iyi gözlem yapabilen,
  Çabuk ve doğru karar verebilen,
  Sabırlı, dikkatli, düzenli,
 

Veteriner Fakültelerinde Eğitim Konuları

Temel Konular: Medikal Fizik, Kimya (İnorganik ve Organik), Hayvan Biyolojisi, Zooloji, Hücre Biyolojisi, Yem Bitkileri Biyolojisi ve Toksik Bitkiler, Biyoistatistik
Temel Bilimler: Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Genel ve Moleküler Genetik, Farmakoloji, İlaç Bilgisi ve Farmakoterapi, Patoloji, Toksikoloji, Parazitoloji, Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Epidemiyoloji, Mesleki iletişim, Mesleki Etik, Etoloji, Hayvan Refahı, Hayvan Besleme
Klinik Bilimler: Doğum, Reprodüksiyon ve Reprodüktif Hastalıklar, Diyagnostik Patoloji, İç Hastalıkları ve Cerrahi, Anestezi, Koruyucu Hekimlik, Diyagnostik Görüntüleme, Kamu Veteriner Hekimliği ve Halk Sağlığı, Veteriner Hekimlik Kanunları, Adli Veteriner Hekimlik ve Sertifikalandırma, Tüm Yaygın Evcil Hayvan Türlerinde Tedavi, Tüm Yaygın Evcil Hayvan Türlerinde Propedötik
Hayvansal Üretimi: Hayvansal Üretim ve Üreme, Yemlerin Muayenesi ve Kontrolü, Ekonomi, Zootekni, Sürü Sağlığı Yönetimi
Gıda Güvenliği ve Kalitesi: Hayvansal gıdaların ve bileşimde hayvansal gıda bulunan ürünlerin muayene ve kontrolü, Gıda Hijyeni ve Gıda Mikrobiyolojisi, Kesimhane ve Gıda İşletme Tesislerinde Uygulama, Gıda Teknolojisi (Analitik Kimya dahil)
 
Veteriner Fakülteleri stratejik alan sınıfına girmesi nedeniyle öğrencileri YÖK destek bursu olanağı kazanır.
Veteriner Fakültesi programını en yüksek puanla kazanan ve kesin kayıt yaptıran ilk 3 öğrenciye; Ekim-Haziran ayları arasında 9 aylık süre ile ve öğrenim süresi boyunca burs verilmektedir.  Burslar beş yıl sonunda kesilecek olup karşılıksızdır. Öğrencilik haklarını kaybeden, herhangi bir disiplin suçu alan veya derse devamsızlık nedeniyle kalan öğrencilerin bursu kesilir. Bursun devam edebilmesi için öğrencinin alttan dersinin olmaması ve dönemlik not ortalamasının 2.50’nin altında altında olmaması gerekir. Ayrıca Rektörlüğün belirlediği kontenjan dahilinde öğrencilerimize yemek bursu verilir.
 
 
Veteriner Hekimlik mesleği başta hayvan sağlığını korumak ve hastalıklarını tedavi etmenin yanında çiftlikten sofraya sağlıklı ürünler felsefesi ile insan tüketimine sunulan hayvansal ürünlerin üretimi ve sağlık kontrollerini yapmak gibi geniş bir hizmet alanına sahiptir. Ayrıca, Avrupa Birliği Mevzuatı içinde Tarım ve özellikle Hayvancılık konuları büyük yer tutmaktadır. Bu nedenle Çiftlikten Sofraya Gıda Güvenliği, Halk Sağlığı, Salgın Hastalıkların Kontrolü, Hayvan Refahı gibi konular büyük önem taşımakta ve Veteriner Hekimlere bu alanlarda büyük görev ve sorumluluk düşmektedir.
 
Veteriner Fakültesini öğrenim ve kazanımları;
 • Veteriner Hekim; Veteriner hekimlik mevzuatına temel teşkil eden ulusal ve uluslararası düzenlemeleri bilir.
 • Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar hakkında bilgi sahibidir.
 • Hayvan sağlığı, refahı ve halk sağlığı hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunacak düzeyde bilgiye sahiptir.
 • Hayvan türleri ve ırklarının, yapısal (anatomik, histolojik), işlevsel (fizyolojik, biyokimyasal, vb.) ve davranışsal özellikleri hakkında bilgi sahibidir.
 • Klinik öncesi bilimler ile ilgili temel bilgilere sahip olmalıdır.
 • Hastalıkların teşhisi, korunma ve tedavi amacıyla kullanılacak kimyasal ve biyolojik maddeler ile bunların üretim teknolojileri konusunda temel bilgilere sahiptir.
 • Zoonoz hastalıklar hakkında yeterli bilgiye sahiptir
 • Hayvan ırkları arasında verim değerlendirmeleri yapar, gerektiğinde ıslah çalışması yapabilecek düzeyde biyoistatistik, seleksiyon, melezleme, suni tohumlama bilgilerine sahiptir.
 • Yetiştiricilikte hayvan refahı kurallarını bilir.
 • Farklı hayvan türlerinin yetiştirme şekilleri, ihtiyaçları ve beklenen verim özellikleri doğrultusunda verimli ve sağlıklı yetiştiricilik için gerekli yöntemler konusunda bilgi sahibidir.
 • Koruyucu hekimlik ve sürü sağlığı konuları da dâhil olmak üzere; hayvanların beslenmesi, beslenmeye bağlı hastalıkların tanımı, bu hastalıklardan korunma amaçlı özel besleme yöntemleri, özel yem hammaddeleri ve yem katkı maddelerini tanır. Ayrıca sağlığının korunması amacıyla yem hijyeni ve işleme teknolojisi ile ekonomik, sağlıklı, dengeli ve çevre dostu hayvan besleme bilgilerine sahiptir.
 • Klinik işletme yönetim ilkelerini bilir.
 • Kanıta dayalı veteriner hekimlik uygulamaları konusunda bilgi sahibidir.
 • Hastalıkların tanı ve tedavi protokollerini bilir.
 • Veteriner biyolojik ve tıbbi ürünlerinin yan etki ve reaksiyonlarını bilir.
 • Hayvan ve hayvan sahiplerinin hakları konusunda bilgi sahibidir.
 • İnsan tüketimi için üretilen hayvansal gıdaların ve/veya bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretimden tüketime kadar olan tüm aşamalarında hijyen ve teknoloji ve kontrol yöntemleri bilgisine sahiptir.
 • Hayvancılık işletmeleri için en uygun yönetim ve işletmecilik stratejileri konusunda bilgi sahibidir.
 • Deney hayvanları, hastalıkları ve uygulamaları hakkında temel bilgiye sahiptir
Veteriner hekimler birçok farklı çalışma yerinde kendilerine iş bulabilme şansına sahiptirler.
Fakültemizde, mezunları kendilerine yasalarla verilmiş bu görevleri en iyi yapacak başarılı Veteriner Hekimleri yaratma çabası içindedir.
 • Özel klinik, poliklinik ve hayvan hastanelerinde,
 • Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinde,
 • Hayvan kesimi yapan özel kombinalarda ve şarküterilerde,
 • Özel at, sığır, koyun, keçi, tavuk çiftliklerinde,
 • Süt ve süt ürünleri işleyen özel firma ve mandıralarda,
 • Su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri,
 • Özel Gıda Laboratuarları
 • Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri
 • Yem Fabrikaları
 • Özel Haralar
 • Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri
 • Kanatlı Kuluçkahane ve Damızlık İşletmeleri
 • Hayvan Pazarları
 • Veteriner Biyolojik Ürünleri İthal Eden Firmalar
 • Özel Veteriner Laboratuarları
 • Islah Amaçlı Yetiştirici Birlikleri
 • Organik Tarım Kontrol ve / veya Sertifikasyon Kuruluşları
 • Haşere Mücadelesi Yapan İşyerleri/ Firmalar
 • Marketler- Alışveriş Merkezleri
 • Hayvancılık ve Su Ürünleri Üretim İşletmeleri
 • Damızlık Hayvan Satan Şirketler
 • Arı Yetiştiriciliği Merkezleri
 • Hayvancılık ve Veteriner Hekimlik Aletleri/ Malzemeleri İmal Eden ve Pazarlayan Şirketler
 • Çeşitli Bakanlıkların hayvan sağlığı bölümlerinde,
 • Halk sağlığı ve çevre sağlığıyla ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarda
 • İlaç, yem ve hayvancılık ekipmanları alanlarında faaliyet gösteren özel firmalarda,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri hayvan sağlığı ve gıda kontrol hizmetlerinde,
 • Emniyet Genel Müdürlüğü,
 • Türkiye Jokey Kulübü’ne bağlı hayvan hastanelerinde,
 • Büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin hayvan hastanesi, hayvan barınakları, kesimhaneler ve gıda denetim birimlerinde,
 • Akademik personel olarak Veteriner Fakülteleri’nde ve Veteriner Meslek Liselerinde,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu araştırma laboratuvarlarında,
 • Embriyo ve Sperma Üretim Merkezleri
 • Hayvan derisi işleyen fabrikalarda.
Veteriner hekimler ne kadar maaş alır?
Aşağıdaki tabloda yer alan maaşlar Tam zamanlı çalışma / net maaşlar üzerinden odaların belirlemiş olduğu en düşük maaşlar olup, Veteriner hekim maaşları çalışma ortamı, deneyim, beceri, konum, yaş, uzmanlık seviyesi gibi faktörlere göre değişiklik gösterir.

Asgari (En Düşük) Veteriner Hekim Maaşları

 • 2023 yılı asgari Veteriner Hekim maaşı 28.900 TL

 • 2022 yılı asgari Veteriner hekim maaşı 9.200 TL