Hakkımızda

Milas Veteriner Fakültesi 05/06/2015 tarih ve 29377 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak,  25/05/2015 tarih ve 2015/7723 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK)’nun 24/05/2017 tarih ve 2017/20 Karar Sayılı Kararı ile Elektrik Üretim A.Ş. (EÜAŞ)’e ait, Muğla İli, Milas İlçesi, Mutluca Mahallesinde yer alan toplam 123.574,43 m2 yüz ölçümlü taşınmazların üzerinde bulunan binalarla birlikte EÜAŞ Genel Müdürlüğünden, Milas Belediyesi uhdesinde bulunan Milas EÜAŞ Sosyal Tesis sınırları içerisindeki 9.433,82 m2 ve 4.597,56 m2 yüzölçümlü Kent Park ile 4.988,75 m2 yüzölçümlü Belediye Hizmet Alanı olmak üzere, toplamda 142.594,56 m2 alan Üniversitemize devredilmiştir.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında Fakültemize 40 öğrenci alınarak eğitime başlanmıştır. 30 veteriner fakültesi arasından öğrencilerimiz ilk 10’da fakültemizi tercih etmişlerdir.