Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dünya Sağlık Örgütünün tanımıyla, veteriner halk sağlığı, insanların fiziksel, zihinsel ve sosyal refahını korumak ve geliştirmek için veteriner hekimliği biliminin uygulanmasına odaklanan bir halk sağlığı bileşenidir. Veteriner halk sağlığı disiplini ise gıda güvenliği, zoonoz hastalıklar (insanlardan hayvanlara, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar) ve çevre sağlığı bileşenlerinden oluşur.
Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı veteriner hekimliği öğretiminde gıda güvenliğinin sağlanmasına, çevre sağlığının sürdürülmesine ve zoonoz hastalıkların önlenmesine katkı sunacak hekimler yetiştirmeyi hedefler.
Aynı zamanda Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tek Sağlık (One Health) kavramı kapsamında ilgili hekimlik alanlarıyla birlikte multidisipliner halk sağlığı uygulamaları ve araştırmaları planlar.