İç Hastalıkları Anabilim Dalı

 İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; bölümün temel sorumluluğu da öğrencilerin hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir.
Öğrenciler İç Hastalıklarına "İç Hastalıklarına Giriş" dersi ile başlar, bunu "Büyük Hayvanların İç Hastalıkları", "Küçük Hayvanların İç Hastalıklar" ve "Adli Tıp" takip eder. Bunlar öğrenciler için mesleki zorunlu derslerdir, öğrenciler bu derslerle klinik çalışmalara hazırlanırlar. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.
         Son yıl Çiftlik Hayvanları Hekimliği ve Yetiştiriciliği ya da Küçük Hayvan Hekimliği grubunu seçen öğrenciler ayrıca hayvan türlerine yönelik spesifik seçmeli derslere de devam edebilmektedirler.