Zootekni Anabilim Dalı

Zootekni Anabilim Dalı; çiftlik hayvanlarının morfolojik ve fizyolojik özellikleri, bakım ve yönetimi, verimlerin genetik düzeyleri ve genotipik olarak geliştirilme yolları, ölçülebilen ya da sayılabilen bilgilerin toplanması, analizi ve yorumlanması ile işletme yönetimi ve ekonomisi ilkeleri ile ilgilenir.
Modern anlamda zootekni, hayvancılık alanındaki tüm gelişmeleri uygulamaya aktaran bilim dalıdır. Bu bağlamda Zootekni Anabilim Dalı sığır, koyun, keçi, at, domuz gibi çiftlik hayvanları yanında başta broyler ve yumurta tavuğu olmak üzere bıldırcın, keklik, sülün, pekin ördeği ve devekuşu gibi kanatlı hayvanlar, kedi ve köpek gibi pet hayvanlarda bakım ve yönetim, ekolojik (sürdürülebilir, organik) üretim dahil alternatif üretim sistemleri ile birlikte verimliliğin artırılması; geleneksel ve/veya modern biyoteknolojik ıslah yöntemleri kullanarak dirençli, adaptasyon gücü yüksek verimli genotiplerin geliştirilmesi; çataldan çiftliğe biyogüvenlik temeli ilkelerinde güvenli gıda üretimi; sürü sağlığı (biyogüvenlik) ve sürü yönetimi; üretim ekonomisi ve geliştirilmesi, hayvanlarda refah standartlarının artırılması, kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin artırılması, çevre ile uyumlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde; temel genetik ve biyometri alanlarında güncel ve geleceği planlamaya dönük eğitim ve araştırmalar yapmaktadır.